brucelee

Master the basics!

Posted on Posted in Information, Träning

Idrottare vill utvecklas. Många gånger stöter man på att utveckling i en uthållighetsidrott skulle vara en quickfix i form av en sim- eller löputbildning under en helg, men också materiella ting. Triathlon är en uthållighetsidrott och det är inte växlingsträning eller hur vi rör armarna på löpningen som är avgörande för ett resultat i triathlon. Utifrån detta delger vi därför här några ”enkla” faktorer som är gratis och betydligt viktigare än teknik och material.

En elit/Olympier utför nedanstående punker till 9-10 på en skala på 1-10 där 1 är lågt och 10 är högt, både för att dom kan och för att dom vill. Hur det ser ut för de som inte är på samma nivå är svårt att uppskatta men gissningsvis ligger de flesta under en 7:a men skulle med enkla medel lätt kunna höja sig till en 8-9 genom att fokuserar på rätt saker och därmed utvecklas betydligt.

Precis som med träning gäller det att man även gör detta över tid, dvs. kontinuerligt över 24-49 veckor om året flera år i rad. Bara för att man äter eller sover bra en vecka om året händer det inga “mirakel”! Ta därför alltid ett långsiktig perspektiv oavsett om man börjar idrotta som barn eller äldre.

bruceleeLivstil
Avgörande för hur man lyckas med sin idrott är hur man prioriterar den. Hög prioritering är lika med bättre. Vilka distraktioner finns det som kan vara “måsten” för vissa men i många fall orsaken till det som stoppar oss från att utvecklas: jobb, hobbies, flickvän/pojkvän, vänner, trötthet, bekvämlighet eller andra orsaker?

Idrottslig intelligens
Att utveckla instinkt och färdigheter gällande tävlingsutförande, självinsikt – kropp och knopp, övergripande val och beslut i vardagen samt ett helhetsperspektiv. Fartkontroll och disciplin (val i vardagen) är två viktiga idrottsliga intelligenser. Ingen raketforskning men ändå inte helt lätt.

Träningsbarhet
Hur väl man som idrottare svarar på coaching input, färdigheter/taktik, lära sig nya färdigheter, öppenhet för utmaningar, idéer och uppfattningar samt investering i relationen med tränaren/support (det samma gäller för tränaren). I dag kan alla ta del av olika träningsprogram men det viktiga när man tittar på dessa träningsprogram är förståelsen för varför dessa träningsprogram har fungerar just på den idrottaren, inte set och reps på ett enskilt träningspass.

Kost & sömn
Förståelse för baskunskaper i kost- och sömn strategier: äter/sover tillräckligt, väl sammansatt och med bra timeing. Vill påminna om det som jag skrev i inledningen att det inte kommer att hända något för att man gör detta bra under en vecka utan det är 24-49 veckor om året, flera år i rad som gäller.

Mentalitet
Förmågan att prestera i stora mästerskap och i andra utsatta situationer med hög press. Hur man tar och tar sig igenom motgångar. Emotionell kontroll, robusthet (oöm/antifragile) och självförtroende. Move your ass and your mind will follow!

Skadebenägenhet
Skade frekvens, hårdhet, återhämtnings egenskaper och coping färdigheter. Min uppfattning är att vi inte har otur eller är födda med en skadegen utan det ligger i lifemanagement (progression, sömn, kost, val/beslut i vardagen). Vilket innebär att vi kan göra något åt det.

Sjukdomsbenägenhet
Sjukdoms frekvens, hårdhet, återhämtnings egenskaper och coping färdigheter. Min uppfattning är att vi inte har otur eller är födda med en sjukdomsgen utan det ligger i lifemanagement (progression, sömn, kost, val/beslut i vardagen). Vilket innebär att vi kan göra något åt det.

Bemästrar man ovanstående färdigheter kan man gå vidare och i stort titta på vilken typ av idrottare man är för att utvecklas i sin gren/distans.

  • Tekniska färdigheter övergripande – rörelsemönster, form, ekonomi, koordination
  • Tekniska färdigheter simning – rörelsemönster, form, ekonomi, koordination
  • Färdigheter – tävlingsfärdigheter och athletism
    Uthållighet – generell uthållighet, förmågan att träna
  • Tröskel – generell tröskel, tävlingsfartsförmåga, förmågan att träna på denna nivå
  • Speed – generell speed kapacitet, förmåga att växla farter, förmåga att träna på denna nivå.
  • Styrka – generell styrka, maxstyrka, power

Och har man kommit ytterligare ett steg kan man även bryta ner simningen, cykel och löpningen i dess olika färdigheter och titta på utvecklingsmöjligheter, dvs. växlingar, hur man rör armarna när man löper och material.

Glad Påsk!

/ Joachim Willén