Information

Motala Rikstriathlongymnasium ger dig möjlighet att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå. Vi skapar goda förutsättningar för dig att utveckla din idrottstalang i kombination med en bra utbildning för framtiden. Stödet består av en individanpassad och flexibel miljö som präglas av glädje, utveckling och resultat samt av träning som leds av kompetenta tränare och lärare. Samtliga RIG kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet (RF).

 

Ansökan och intagning

För att söka till Motala Rikstriathlongymnasium krävs att du skickar in en ansökan senast den 15 oktober via nedanstående webbformulär. När du har skickat in formuläret skickar du även ett mail till joachim.willen@motala.se och meddelar att du har skickat in en ansökan.

Man ska dessutom söka ett program på Platengymnasiet eller Carlsund. Programmet söker du i din hemkommun, men anger att du vill läsa programmet i Motala. Detta gör du efter att du fått besked att du kommit in på Motala Rikstriathlongymnasium.

Antagning sker normalt till årskurs 1, men i vissa fall kan även antagning till annan årskurs ske. Läs mer om ansökan på RF´s hemsida.

Inbjudan / Ansökan webbformulär

 

Ansökan och intagnings förfarande:

15 oktober Ska ansökan vara oss tillhanda. De sökande rangordnas sedan utifrån träningsnivå, tränings-­ och resultat utveckling, skolbetyg samt idrottsliga meriter.
November/december

Informationsträff, intervjuer och tester för sökande elever och föräldrar som blivit uttagna i första uttagningsomgången. Vi tittar vidare på de sökandes motivation, social mognad, studiefärdigheter och idrottslig bakgrund samt att det ska finnas insikt om vad en elitsatsning innebär. Till denna träff kommer det att skickas en kallelse till er.

Januari Motala Rikstriathlongymnasium lämnar besked till samtliga sökande om man har rangordnats på ordinarie plats eller reservplats innan sista datum för ordinarie ansökan till gymnasieskolan.
Februari Ansökan till Platengymnasiet lämnas in.
April

Preliminärt besked om intagning till nationellt program

Juli

Slutligt besked om intagning

Augusti

Skolstart sker i samband med ordinarie läsårsstart vid Platengymnasiet.

 

 

Utbildning på Platengymnasiet

platen2Som elev vid triathlongymnasiet kan man välja att studera något av utbildningsprogrammen på skolan. Därför ska man även söka något av de gymnasieprogram som erbjuds inom gymnasieskolorna i Motala kommun. Länk till Platengymnaiset.

Triathlonelverna konkurrerar också om en plats på de olika programmen med de sökande från ordinarie upptagningsområde.

 

Teori som utvecklar eleverna

Förutom den vanliga utbildningen i programmen, läser triathloneleven specialidrott, dvs triathlon. Under utbildningstiden, ersätter specialidrott (triathlonträning) individuellt val.

 
Betyg

Ämnet specialidrott består av separata kurser om 100p, du kommer att få betyg i varje avslutad kurs. Dessa kurser ersätter individuellt val.

 • - Idrottspecialisering 1-3 (praktisk del): Träningsdagbok, målsättning, utförande, utveckling, utvärdering, tester etc.
 • - Tränings- och tävlingslära 1-3 (teoretisk del): Kost, Mentalträning, Regler, Idrottsskador, Träningslära, etc.
 • - Ledarskap 1

 

Boende

Studier vid Triathlongymnasiet innebär i allmänhet att man måste flytta från hemorten och skaffa en egen bostad. De vanligaste alternativen är att man bor själv eller tillsammans med RIG kamrat:

 • - Egen bostad, vanligtvis enrumslägenhet (ca 1800 – 2800 kr/ månad).
 • - Samboende i större lägenhet (ca 1200 – 2000 kr/månad).
 • - Inackordering i lägenhet eller rum (ca 1000 – 1500 kr/månad).

I dag bor eleverna utspritt i Motala men inte mer än 7 min med cykel från varandra. Områden som eleverna bor på är längs med Östermnalmsgatan, Ekön och centrum.

Karta över dom viktigaste platserna i Motala

Hyresvärdar i Motala finner du här.

 

Ekonomi / Bidrag

Inackorderingsbidrag sökes på skolkontoret i elevens hemkommun. Bidraget varierar mellan kommunerna och ligger i dagsläget mellan ca. 1 200 – 2 200 kr/månad. Studiebidraget är 1050 kr/månad.

Extra tillägg på 285 – 855 kr/månad är behovsprövat och baserat på föräldrarnas inkomst. Innevarande läsår ligger inkomstgränsen på 124 900 kr/år i bruttoinkomst.

 

Kost

Eleverna har skollunch samt att det kan ta med sig lunchpaket från skolan och äta på kvällen.

 

Träningsmöjligheter / träningsmiljö

Daglig gemensam träning

Tränarna Joachim Willén och Marcus Wernström står för ett utbud av dagliga gemensamma träningar upplagt efter nivå och behov. Simning bedrivs i simhallen som har 6st 25m banor, tider finns varje dag. Träningsmiljön runt Motala är mycket bra för både cykel och löpning. Under vintern finns en 200m inomhus löpbana samt löpband att tillgå vid behov för löpträning.

 

Träningsmiljö
 • - Sport- simhall
 • - Idrottpark 400m bana
 • - Multihall 200m bana
 • - Löpspår Fålehagen, Råssnäs, Bondebacka, Charlottenborg, Kanalen
 • - Bra urval av mindre trafikerade vägar för cykelträning
 • - Styrketräning på Acitc ingår där vi kör styrketräning ca 2ggr/v. Där finns också ca 15st löpband och 20st spinningcyklar.
 • - Eget konditionsrum med 7st testcyklar och löpband.
natilus1mutihallensimhall1
 Höst/Vinter

Fokus ligger på simning och löpning. Träningen ökar successivt och kompletteras med styrka, rörlighet och koordination utifrån behov.

 
Vår/Sommar

Ev. värmeläger med cykelinriktning som övergår till fokus på triathlonträning. Vi har varit på Mallorca, Fuerteventura och Spanien.

 
Tester

Utöver egna fälttester åker vi till Wandus idrott och hälsa en gång per termin och utför laktattröskel- och Vo2max tester. Detta ingår kostnadsfritt.

 
Support

Uppstår en sjukdom eller skada finns följande support att tillgå i Motala:

Detta ingår:

 • Alla elver omfattas av Rf´s försäkringar.
 • - Rådgivning ges i samband med träningar och skadeproblematik knuten till just triathlon belyses bl.a. under träningssamtal och föreläsningar.
 • - Eleverna har tillgång till läkarvård på Brinkens vårdcentral.
 • - Massage hos Thomas Gustavsson.
 • - Sjukgymnastik.
 • - Via skolan ges möjligheten till blodprov, hjärtscreening och EKG undersökning.

Detta finns att tillgå med rabatt eller till till en fast konstnad:

 
En vecka på triathlongymnasiet

En vecka innehåller mycket mer än träning och skola. Tvätt, disk och städning är saker som också tar tid. För att göra en riktig satsning på både skola och cykel kommer mycket mer tid att tas i anspråk. Det ställs alltså stora krav på planering om man skall klara av att sköta alla bitarna.

Nedan ges ett exempel på hur träningen under en skolvecka kan se, ut när det inte är tävlingssäsong.

 • - Måndag: Simning
 • - Tisdag: Simning tröskel / Löpning tröskel
 • - Onsdag: Simning / Cykel fartlek
 • - Torsdag: Löpning / Siming
 • - Fredag: Simning fart / Löpning fart
 • - Vila eller träning
 • - Söndag: Löpning distans / Em cykel backe
 
Resor till tävlingar och läger

STF eller triathlongymnasiet åtar sig inte att betala resor i samband med tävlingar eller träningsläger. Detta får respektive triathlet eller förening stå för. Däremot hyr triathlongymnasiet en buss, med 8-9 platser vid behov, som går till utvalda triathlontävlingar under tävlingssäsongen.

Vid val av tävlingar dit bussen ska gå prioriteras Mästerskap/Cup-tävlingar, därefter är det majoritetsbeslut som gäller. Skulle det vara fler som vill åka med bussen än vad som får plats gäller följande prioritetsordning:

 • - De som har mästerskap/Cup-tävling
 • - De som har längst till sin hemort
 
Mer information
Tränare och koordinator Marcus Wernström
Joachim Willén
marcus.vernstrom@motala.se
Tel 076-1145600
joachim.willen@motala.se
Tel 076-8355668
Skola Odd Levinsson, rektor
Mattias Nilsson, studievägledare
Tel 0141-22 50 00
mattias.nilsson@motala.se
Tel 0141-22 34 03
Förbund Svenska Triathlonförbundet
Tel: 031-726 61 86

E-post: info@svensktriathlon.org